Vysoké učení české – z extrému do extrému

pátek 25. září 2009 14:32

Počet vysokých škol a tím pádem i vysokoškoláků u nás za posledních 15 let prudce vzrostl. Rozhodnutí, že by se měl počet vysokých škol snížit, bychom v České republice měli jen uvítat. Trendem od poloviny 90. let minulého století bylo neustálé navyšování počtu vysokoškoláků, čímž se mělo docílit větší vzdělanosti naší společnosti a tudíž i konkurenceschopnosti naší země. Cílem bylo dohnat západní země v počtu vysoce vzdělaných občanů, ovšem poslední dobou se to zde trochu vymklo z ruky.

Být vysokoškolák už není prestiž, ale spíše povinnost pro většinu čerstvých maturantů ať už se hlásí na vysokou školu z jakékoli střední školy nebo jakéhokoli učiliště. Když jsem byl na studiích já, s údivem jsem sledoval jak se počet nejen studentů, ale hlavně oborů rozšiřoval a to skutečně bleskurychlým tempem. Možná si ani někteří vysokoškolští učitelé neuvědomili anebo nechtěli uvědomit, kam to všechno směřuje. Naše populace, stejně jako populace v ostatních západních zemích, postupně stárne jak víme, a tak univerzitního vzdělání by za chvíli dosahovala téměř polovina našeho národa. Navíc uplatnění s diplomem  už neodpovídá tomu co student před vstupem na akademickou půdu očekával. Vysoké školy se snaží lákat studenty na své obory, ale studenti si neuvědomují, že to co jim je v obecných a nejasných intencích předkládáno nemusí odpovídat jejich představě o budoucím profesním životě.

Většinou se jen dozví cosi neurčitého o tom, co by se po skončení studia "dalo dělat", ale jak se závěrečné státní zkoušky blíží, začínají si uvědomovat, že vlastně perspektiva jejich uplatnění na trhu práce není nijak růžová, a nikdo o ně nemá valný zájem. Týká se to především oborů s humanitním zaměřením. Tady je opravdu naše vysoké školství poseto rozličnými programy a obory studia, o kterém asi „obyčejný“ člověk nic neví. Proto není divu, že pokud přijde takový čerstvý absolvent se ucházet o místo, nejen že potenciální zaměstnavatel nebude vědět oč vlastně ve studiu přesně šlo, ale uplatnění znalostí z pohledu absolventa bude podprůměrné. Otázkou tedy je, zda je potřeba neustále otevírat nové obory pro další hordu studentů (nestudují u nás pouze občané České republiky). Bohužel české univerzity „létají“ z extrému do extrému. Zatímco před nějakými deseti, patnácti lety jednoznačně v zájmu o studium převyšovala poptávka nabídku (a bohužel s tím kvetly různé podvody a korupce), v posledních letech je to naprosto snadná záležitost dostat se na vysokou školu ve srovnání s předchozím obobím. Pozitivem určitě dříve bylo, když to řeknu trochu nadneseně, že jako absolvent jsem mohl požívat jisté prestiže ve společnosti, ale někteří na to dopláceli vlivem již zmíněných někdy velmi nekalých praktik, nyní po ukončení studia prestiž už opadává, ale vzhledem k tomu, že naopak nabídka prudce stoupla, záleží již pouze na mě, a na mých znalostech a schopnostech, zda studovat budu. V současné době a to nejen pod tíhou ekonomické krize se velmi těžká pozice jeví právě absolventům vysokých škol na trhu práce. Klientelismus v zaměstanání vidíme na každém kroku a poctivým absolventům vysokých škol nezbývá než přijmout podřadné místo, o kterém kdyby jim někdo před studiem vyprávěl co že je to bude čekat, tak by na školu jistě nenastoupili.

Michal Borůvka

Michal Borůvka

Michal Borůvka

O všem co by nemělo být opomíjeno.

Politolog

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora